×

Privacyverklaring

Certification Company BV respecteert de privacy van bezoekers van de website certification-company.nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft via contact- of offerteformulieren vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Certification Company BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikt maakt van diensten van Certification Company BV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Certification Company BV verstrekt. Certification Company BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM CERTIFICATION COMPANY GGEVENS NODIG HEEFT

Certification Company BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoek, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Certification Company BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit certificering dienstverlening.

HOE LANG CERTIFICATION COMPANY GEGEVENS BEWAART

Certification Company BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzamelt. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Certification Company BV verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Certification Company BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Certification Company BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Certification Company BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de AdWords-advertenties van Certification Company BV bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft hier tevens het privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Certification Company te kunnen verstreken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

COOKIES

Certification Company BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies (en daarmee vergelijkbare technieken), inclusief Google AdWords tracking cookie. Dit betekent dat we doorgaan met advertenties op internet, met name op het Google Content Network (GCN). Zoals altijd respecteren wij uw privacy en verzamelen wij geen identificeerbare informatie door gebruik te maken van Google’s of andere 3rd party remarketing-systemen. De Google AdWords-cookie loopt binnen 30 dagen af. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google.

De leveranciers van derden, waaronder Google, wiens diensten we gebruiken, plaatsen cookies op webbrowsers om advertenties te laten zien op basis van eerdere bezoeken aan onze website. Dit stelt ons in staat om speciale aanbiedingen te maken en onze diensten te promoten aan degenen die interesse hebben getoond in onze dienstverlening.

Derde partijen gebruiken cookie informatie volgens hun eigen privacy- en beveiligingsbeleid. Als u niet wenst dat deze informatie gebruikt worden voor uw doelgerichte kunt u zich afmelden. Houd er rekening mee dat u nog steeds de generieke advertenties ontvangt.

U kunt zich afmelden voor de Google AdWords-cookie door de Google-advertentie-opt-outpagina of/en u kunt afmelden voor de Google Analytics door de Google Analytics-uitschakelingpagina.

Google heeft aanvullende informatie beschikbaar over hun richtlijnen voor remarketing privacy en beperkingen.

BEVEILIGEN

Certification Company neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Certification Company BV maakt gebruikt van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Certification Company BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Certification Company BV op via administration@certification-company.com.

Certification-company.nl is een website van Certification Company BV.
Certification Company BV is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres: Wisselweg 33, 1314 CB, Almere, Nederland
Kamer van Koophandel: 69092621
Telefoon: +31 (0) 36 202 4012
E-mailadres: administration@certification-company.com

    Neem contact met ons op

    Heeft u meer vragen?

    Onze specialisten helpen u graag verder